Teorija i povijest dizajna 2

Nositelji kolegija: 
Vukić Feđa, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Kostešić Iva, dr. sc., asistentica

Ciljevi predmeta su poticanje analitičkog i kritičkog mišljenja studenata u svrhu stvaranja pretpostavki za odabir područja i teme diplomskog rada, kroz usavršavanje poznavanja teorijskih ideja, identiteta dizajna u Hrvatskoj te kroz poticanje kritičko-teorijskog i istraživačkog rada u svrhu prepoznavanja realnih problema koje treba adresirati dizajn projekt.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: II semestar