Projektiranje pisma 1

Nositelji kolegija: 
Mudnić Andrija, doc. art.
Suradnici: 
Zidić Neva, asistentica

Cilj predmeta je osposobljavanje za istraživački rad, kao i djelovanje u području oblikovanja pisma, te završno fontova. Cilj kolegija je kroz niz međusobno povezanih vježbi i predavanja te istraživački rad, upoznati studente s metodologijom oblikovanja pisma.

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: I semestar