Sociologija kulture

Nositelji kolegija: 
Mišetić Anka, prof. dr. sc.

Cilj predmeta je usvojiti osnovne sociološke i antropološke koncepte kulture, te osposobiti studente za razumijevanje dizajna u sustavu kulture.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: I semestar