Dizajn i igrifikacija

Nositelji kolegija: 
Mudnić Andrija, doc. art.
ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: I semestar