Održivi dizajn

Nositelji kolegija: 
Jurić Izvorka, doc. art.

Predmet studentu daje osnove razumijevanja održivosti te specifična znanja i vještine potrebne za stvaranja proizvoda, usluga i iskustava koji uzimaju u obzir ekološke, društvene i ekonomske utjecaje, od početne idejne faze projekta do kraja životnog ciklusa. Poseban naglasak predmeta je na razumijevanju srodnih područja i suradnji sa stručnjacima drugih profila, koji sudjeluju u procesu istraživanja, razvoja, planiranja i dizajna održivih proizvoda, usluga ili iskustava.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: II semestar