Interaktivni mediji 1

Nositelji kolegija: 
Flatz Emil, doc. art.
Suradnici: 
Perić Luka, viši asistent

Ciljevi predmeta su razvijanje sposobnosti analize korisnika, korisničkih potreba, te konteksta okoline, situacije i/ili problema koji je u fokusu razvoja digitalnog proizvoda; razvijanje sposobnosti percepcije i oblikovanja složenog korisničkog iskustva u kontekstu interaktivnog medija: ovladati tehnikama i alatima u svrhu prezentacije složenog korisničkog iskustva u interaktivnom mediju kroz izradu low-fi prototipa (wireframe).

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: I semestar