Industrijski dizajn 1

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. art. mr. sc.
Fabrio Ivana, izv. prof. art. mr. sc.
Hercog Andrea, doc. art.
Suradnici: 
Pavlinek Nika, asistentica
Bačun Nina, asistentica
Njegovanović Nataša, asistentica

Ciljevi predmeta su razvijanje znanja i vještina te stjecanje iskustva u vođenju interdisciplinarnog razvoja složenih proizvoda/sustava/usluga u realnom okruženju; razvijanje senzibiliteta za uočavanje i rješavanje društvenih, gospodarskih i kulturoloških problema u realnom okruženju; razumijevanje uloge dizajna kao sudionika društveno odgovornog, kulturološki prepoznatljivog i gospodarski održivog razvoja; primjena metodologije dizajna uz upoznavanje znanstvenih metoda istraživanja; razvijanje i komuniciranje osobnog kreativnog potencijala i stava u profesiji i društvu; inoviranje proizvoda, sustava i/ili usluga u okviru osobnih sklonosti, a na temelju detektiranih realnih potreba, želja i mogućnosti lokalnog okruženja.

ECTS: 
8.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Diplomski: I semestar