Industrijski dizajn 3

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. art. mr. sc.
Fabrio Ivana, izv. prof. art. mr. sc.
Hercog Andrea, doc. art.
Suradnici: 
Pavlinek Nika, doc.art.
Bačun Nina, asistentica
Njegovanović Nataša, asistentica

Ciljevi predmeta su usvajanje, primjena i integriranje stećenih interdisciplinarnih znanja u završni projekt kojim se izražava osobni stav i odnos prema motivima, metodama i smislu djelovanja u dizajnu kao životnom pozivu, razumijevanje i korištenje za dizajn relevantnih kao i razvijanje osobnih metoda informiranja, istraživanja, eksperimentiranja i kritičkog promišljanja te posebno logičnog, afirmativnog i kreativnog zaključivanja, razumijevanje dizajna kao društvenog i osobnog alata samoaktualizacije, usvajanje profesionalnog odnosa uočavanja, promišljanja i dizajnom inoviranja konkurentnih, prepoznatljivih, etičkih, društveno odgovornih i održivih proizvoda, sustava i usluga sa planiranom visokom dodanom vrijednosti, usvajanje kritičkog promišljanja teorijske misli i metodološke prakse, generiranje rezultata informiranja, istraživanja i eksperimentiranja za dizajn i o dizajnu u teorijski elaborat kao podlogu za izradu projektnog dijela završnog, diplomskog rada sa izraženim konceptom, uputama za dizajn i očekivanim rezultatima. Studenti će biti sposobni identificirati problem, potrebu ili potencijal, rješiv osobnim vođenjem dizajn procesa uz obrazloženje pretpostavki rezultata i plana osobnog pristupa na principima unapređenja života i humanizacije tehnologije, organizirati proces rada na teorijskom elaboratu ovisnoo izabranom području i pristupu, a u skladu s osobnim sklonostima, stavovima i kreativnim izričajom, identificirati područja, teme i potencijalne izvore za dizajn i o dizajnu, relevantne za projekt, integrirati u analizu i provesti za dizajn relevantne kao i osobne metode informiranja, istraživanja, eksperimentiranja i kritičkog promišljanja o dizajnu i za dizajn, generirati u sintezi saznanja, iskustva i stavove u logične, afirmativne i kreativne zaključke, integrirati sadržaj i zaključke istraživanja u koncept, ciljeve, upute za dizajn. Strategiju razvoja projekta, opis očekivanih rezultata i sažetak kao teorijsku podlogu za projektiranje, argumentirati rezultate i zaključke teorijskog rada kao primjenjivu tezu za inoviranje proizvoda, sustava ili usluge društveno odgovorne razine, komunicirati osobno kritičko promišljanje teorijske misli o dizajnu, metodološkoj praksi i upravljanju dizajnom te izraditi teorijski elaborat i interaktivnu prezentaciju.

ECTS: 
13.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Diplomski: III semestar