Industrijski dizajn 2

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. art. mr. sc.
Fabrio Ivana, izv. prof. art. mr. sc.
Hercog Andrea, doc. art.
Suradnici: 
Pavlinek Nika, asistentica
Bačun Nina, asistentica
Njegovanović Nataša, asistentica

Ciljevi predmeta su razumijevanje aktualnih trendova razvoja društva, gospodarstva i tehnologije čije implementiranje u koncepte i inovacije bitno unapređuje kvalitetu života; razvijanje senzibiliteta uočavanja, promišljanja i vizionarskog nagovještavanja rješenja koja proizlaze iz poznatih, novonastalih ili pretpostavljenih problema potreba i želja u bližoj i daljoj budućnosti kroz principe etike, društvene odgovornosti i održivosti; razumijevanje uloge dizajna kao avangardnog sudionika u razvojnim procesima koji, s jedne strane, koristeći tehnološke inovacije unapređuje kvalitetu života, a s druge strane, razumijevanjem razvoja društvenih odnosa predviđa nove potrebe; usvajanje osnovnih znanstvenih i dizajnerskih metoda istraživanja i provedbe eksperimenata; osvještavanje osobnih sklonosti prema pojedinim područjima industrijskog dizajna; razvijanje i komuniciranje osobnog vizionarskog i profesionalnog potencijala i stava; razvijanje kritičkog promišljanja teorijske misli i metodološke prakse struke.

ECTS: 
8.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Diplomski: II semestar