Kavurić Kireta Inja

doc. art.

Područje / polje:
Dizajn / Dizajn vizualnih komunikacija i primijenjena grafika

Biografija:

Inja Kavurić Kireta oduvijek crta. Radila je ilustracije za dječje knjige i udžbenike, za brojne tvrtke i časopise, objavljivala je stripove. Kao diplomirani dizajner vizualnih komunikacija stjecala je praksu u više dizajnerskih studija i reklamnih agencija te kao freelancer. Zadnjih godina posvetila se edukaciji te predaje crtanje i ilustraciju na Studiju dizajna i vodi kreativne radionice. Bavi se istraživanjem kreativnih procesa, a područje interesa nalazi u oblikovanju likova (character design) o čemu podučava na kolegiju Ilustracija. Omiljeno joj je pitanje “Što ako…?”.

1994. - diplomirala grafički dizajn na Studiju dizajna, Arhitektonskoi fakultet, Sveučiište u Zagrebu.

Ilustrira za izdavačke kuće "Školska knjiga" "Profil", "Znanje" i "Katarina Zrinski", za "Školu stranih jezika Sova", za magazin "Banka" te razne privatne naručioce. Stripove objavljivala u fanzinu “Endem” i magazinu “Patak”.

Od 2010. godine asistent je na kolegijima Crtanje 1-4, Crtanje - Akt 1-2, Plastično oblikovanje 1-2 i Likovne vježbe - Ilustracija 1-2, za koje uvodi novi i inovira postojeći sadržaj. Docent i nositelj kolegija postaje 2020. godine.

Predavala kolegij Ilustracija 1-2 na Visokoj školi tržišnih komunikacija Agora.

Pokreće i vodi niz kreativnih i umjetničkih radionica za djecu i odrasle među kojima posebno izdvaja one posvećene ilustraciji:
2013. - Ajd’ nacrtaj neš’: “The Big Fairy Tales Book”
2013. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Lega Lega workbook”
2014. - Croatia Inflight, Croatia Airlines
2014. - “Dizajn(er) na rubu”, Dan D
2015. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Outside the Borders”
2018. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Heroji bez plašta”, Dizajnerska početnica, HDD
2019. - Ajd’ nacrtaj neš’: “A što je onda bilo?”, Dizajnerska početnica, HDD
2019. - “Ajd’ nacrtaj neš’”, radionica, Noć znanja na Sveučilištu VERN
2020. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Dvadeset dvadeset - posveta jednoj godini"
2022. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Pravo na samouništenje"
2022. - “Likovi bez priče", kolaborativna radionica u sklopu izložbe "Dizajner/Ilustrator: desetak godina ilustracije na Studiju dizajna"
2023. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Strast prema neznanju"
2023. - Ajd’ nacrtaj neš’: “Upakirana priča!", Dizajnerska početnica, HDD

Suradnik je, komentor ili mentor na više radova studenata preddiplomskog i diplomskog studija koji se izražavaju putem ilustracije od kojih posebno izdvaja:
- 2014./2015. - Slavica Farkaš - “Čiri Biri Bajka, uloga i funkcija bajki” / edukativna društvena igra
- 2015. - Grgo Petrov: “Moj pervi abecedarij” - slikovnica / samoinicirani projekt; Godišnja nagrada Studija dizajna 2014./15. na preddiplomskom studiju
- 2016. - Anta Bučević: “Buu! Set za preživljavanje straha” - slikovnica i slovarica / diplomski rad 2014./15.; Izložba hrvatskog dizajna 15/16, nagrada u studentskoj kategoriji Dizajn vizualnih komunikacija
- 2016. - Hana Tintor: “Drvo, slikovnica koja raste s djetetom” - slikovnica / diplomski rad 2015./16.; Priznanje Studija dizajna 2015./16.
- 2017. - Stella Grabarić - “Rakun Robi”, “Lisica Loli” - edukativne slikovnice; Godišnja nagrada Studija dizajna 2016./17. na preddiplomskom studiju
- 2017./2018. - Grgo Petrov - “Imbra Houstovnjak” / ilustrirana kajkavska slikovnica kao sredstvo edukacije  i popularizacije lokalnih hrvatskih govora / diplomski rad
- 2018. - Matija Jandrić: “#nijekraj - zona za lakše preživljavanje puberteta” / društvena kampanja; Godišnja nagrada Studija dizajna 2017./18. na preddiplomskom studiju
- 2020. - Nikola Heged: "Terapino" / sustav za napredak kreativnih terapijskih tehnika; Godišnja nagrada Studija dizajna 2019./20. na diplomskom studiju; Izložba hrvatskog dizajna 19/20, nagrada u kategoriji studentski radovi - koncept, inicijativa, kritički dizajn
- 2020. - Lana Banek, Andrea Bielen, Erik Burić, Maja Janković i Lada Kušec Deči - "Kletch" / kooperativna društvena igra; Rektorova nagrada; Priznanje Studija dizajna 2020./21.; Izložba hrvatskog dizajna 21/22, posebno priznanje
- 2021. - Matija Jandrić - "Škojski bagul - mala zbirka otočkih oriđinala" / diplomski rad
- 2021. - Hana Krajčević - plakati za mjuzikle Ansabla Koble / nominacija za nagradu Studija dizajna 2020./21.
- 2023. - Petra Štimac - "Sinestezija i nostalgija" / DA! festival, 3. nagrada

Od 2016. godine organizira i vodi Dane otvorenih vrata Studija dizajna, a od 2019. koordinira prezentaciju Studija dizajna na Smotri Sveučilišta.

Od 2018. godine članica je radne skupine Edu4Games za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja za područje dizajna i razvoja videoigara. Nastavnik je na pilot programu te gost predavač na ADU i ALU.

2022. godine u Galeriji SD postavlja izložbu "Dizajner / ilustrator: desetak godina ilustracije na Studiju dizajna / 2010-2022", s kojom prezentira studentske radove nastale na kolegiju Ilustracija 2, na radionicama "Ajd' nacrtaj neš'" te radove nastale suradnjom s projektantskim kolegijima smjera Vizualne komunikacije. Izložbom ukazuje na važnost ilustracije kao likovnog i komunikacijskog medija te prezentira kreativne procese, edukacijsku metodologiju i praktičnu primjenu znanja i vještina s kolegija Ilustracija u kontekstu dizajna vizualnih komunikacija.

Izlagala je na više skupnih domaćih i međunarodnih izložbi. Dobitnica je nekoliko nagrada. Članica je ULUPUH-a.

Voli probleme nazivati izazovima.