Bencetić Sanja

izv. prof. art. mr. sc.

Područje / smjer:
Dizajn / Industrijski dizajn i dizajn proizvoda

Biografija: 
Sanja Bencetić diplomirala je industrijski dizajn 1994. godine na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome djeluje kao samostalni dizajner u području namještaja i malih interijera. Od 2000. godine predaje na istom Studiju dizajna, u početku kao asistent, a danas kao izvanredni profesor na kolegijima Industrijski dizajn, Metodologija dizajna, Ergonomija i Inkluzivni dizajn. Također predaje kolegij Industrijski dizajn na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Titulu magistra znanosti stekla je 2008. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivnosti u okviru struke:
Glavno područje njezina interesa je inkluzivni dizajn, u kojem se bavi dizajnom (Taktilna slikovnica Dar, autorice Pećirko, Matković i Bencetić, druga nagrada na međunarodnom natječaju Typhlo&Tactus 2011), sudjeluje i vodi međunarodne radionice (All Inclusive Sarajevo 2009, Extra/Ordinary Design Zagreb 2011), predaje i mentorira studentske projekte, te objavljuje i sudjeluje na međunarodnim konferencijama (Include 2009, Include 2011).

Urednička knjiga
1. Dizajn kao čimbenik obnove i suvremenog razvoja grada / Bencetić , Sanja (ur.)
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Odsjek Studij dizajna, Zagreb, 2021

Prilog u knjizi
Izvorni znanstveni rad
1. Bencetić , Sanja
Inkluzivni i participativni dizajn – Stvarna iskustva ljudi kao potencijal za rješenja // OBNOVA POVIJESNOG SREDIŠTA ZAGREBA NAKON POTRESA PRISTUP, PROBLEMI I PERSPEKTIVE / Kincl , Branko ; Karač , Zlatko (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora, 2022. str. 251-256

Stručni rad
1. Bencetić , Sanja
Primjeri iz područja inkluzivnog dizajna // Dizajn kao čimbenik obnove i suvremenog razvoja grada / Bencetić , Sanja (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Odsjek Studij dizajna, Zagreb, 2021. str. 15-18

2. Bačun, Nina ; Bencetić, Sanja ; Fabrio, Ivana ; Hercog, Andrea ; Knez, Ivana ; Kapetanović, Zlatko ; Mišetić, Anka ; Orešić, Mladen ; Pavlinek, Nika ; Šimetin, Robert
Dizajn kao čimbenik obnove i suvremenog razvoja grada // Design as a factor in the renewal and modern development of the city / Bencetić, Sanja (ur.). Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 12-16

Prilog sa skupa (u zborniku)
Izvorni znanstveni rad
1. Horvat, Sanja ; Domljan, Danijela ; Grbac, Ivica
Solid wood furniture in Croatian households – users' real needs, demands and expectations // Wood is good – properties, technology, valorisation, application / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb: Innovawood, Faculty of forestry, Zagreb fair, 2008. str. 59-64

2. Horvat, Sanja ; Domljan, Danijela ; Grbac, Ivica
Trends in office furniture design // International Conference Trends in Design, Construction and Technology of Wooden Products : proceedings / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Pariz: Faculty of Forestry, Research Institute for Wood Technology ; UFI, 2004. str. 15-22

Sažetak izlaganja sa skupa
1. Bencetć, Sanja
Inclusive design for sustainable future (What I have learned from practicing inclusive design). 2023

2. Horvat, Sanja ; Grbac, Ivica
The Research into Blood-oxygen in the Lower Extremities when Sitting // Include 2009 Conference Book / Myerson, Jeremy ; Bichard, Jo-Anne ; Davidson, Clare (ur.). London : Delhi: Royal College of Art Helen Hamlyn Centre, 2009. str. 35-35

Izložbe
1. Bencetić, Sanja ; Rački, Irena ; Jurić, Izvorka ; Njegovanović, Nataša
Susreti / InDU – Inkluzivni proizvodi i metode. 2023.

2. Bencetić , Sanja ; Fabrio , Ivana ; Njegovanović , Nataša
DIY dizajn za poznatog i nepoznatog korisnika. 2022.

3. Bencetić , Sanja ; Hercog , Andrea ; Fabrio , Ivana ; Jurić , Izvorka ; Orešić , Mladen ; Zanze , Ivana ; Njegovanović , Nataša
Rešetke nisu prepreke. 2018.

4. Bencetić , Sanja ; Cassim , Julia ; Ptiček , Mirna
Izložba zajedničkih inovacija: od procesa inkluzije do proizvoda. 2016.

5. Bencetić , Sanja ; Cassim , Julia ; Ptiček , Mirna
Extra/Ordinary Design. 2011.

Promocija struke:
Održi da izdrži - Dizajn za održivi razvoj
[d]razgovor: REŠETKE NISU PREPREKE
HAI! Hrvatske autentične igračke