Bačun Nina

asistentica

Područje / smjer:
Industrijski dizajn

Biografija:
Nina Bačun, nakon Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala je Experience Design na KONSTFACK — University, College of Arts, Crafts and Design u Stockholmu 2011. Neki od radova su uvršteni, objavljivani i nagrađivani na domaćim i međunarodnim izložbama dizajna i umjetnosti. Svojim samostalnim i kolektivnim djelovanjem (unutar kolektiva OAZA*) nastoji doprinijeti produkciji i prezentaciji dizajna na inovativan način. Djeluje u domeni produkt dizajna, dizajna interijera, scenografije, vizualnih komunikacija, postava izložbi i samoinicirananih koncepata.

* Kolektiv Oaza (Nina Bačun, Ivana Borovnjak, Roberta Bratović, Tina Ivezić, Maja Kolar i Ana Marija (Maša Poljanec), proizašao je iz dugogodišnje suradnje u području dizajna između šest autorica, a formalno djeluje od 2014. godine kao Umjetnička organizacija Oaza. Autorice povezuje istraživački pristup radu, kao i kontinuirani angažman na projektima nezavisne kulturne scene, kako samostalno, tako i u manjim timovima. Uz nekoliko značajnijih samoiniciranih projekata od osnutka kolektiva (‘Made in’, ‘S ruke na ruku’, ‘aBook’, ‘Oaza Book’ izdavaštvo: ‘aBook’, ‘oBook’, ‘Oaza&Sons’ , ‘Dizajnerice 1930-1980’, ‘Forum za budući muzej’), autorice rade na projektima iz područja vizualnih komunikacija; kustoskim koncepcijama; istraživačkim projektima u području dizajna; dizajnu predmeta, usluga, scenarija i doživljaja te kazališnim scenografijama. Predstavljene su na brojnim međunarodnim izložbama i dobitnice niza nagrada.

Aktivnosti u okviru struke:
vizualne komunikacije (vizualni identiteti i postavi kulturnih događanja, složeni navigacijski sistemi i interijeri);
kustoske koncepcije; istraživački projekti u području dizajna; dizajn predmeta, usluga, scenarija i doživljaja; kazališne scenografije

Članstva u organizacijama:
Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika – HZSU od 2008
Hrvatsko dizajnersko društvo od 2008
osnivač i član kolektiva OAZA* od 2014
* Nina Bačun, Ivana Borovnjak, Roberta Bratović, Tina Ivezić, Maja Kolar i Ana Marija (Maša Poljanec)