Valjak Filip

doc. dr. sc.

Područje / polje:
Tehničke znanosti / Strojarstvo

Biografija:
Filip Valjak diplomirao je 2015. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na usmjerenju Konstruiranje i razvoja proizvoda. Po završetku studija radi u poduzeću Klex d.o.o. kao inženjer za razvoj proizvoda i aditivnu proizvodnju te sudjeluje u razvoju više različitih komercijalnih proizvoda.  Istovremeno, kao vanjski suradnik, sudjeluje u izvođenju nastave na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje se u jesen 2016. godine zapošljava kao asistent na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda. Iste godine upisuje i doktorski studij  Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija , smjer Teorija konstrukcija. Doktorirao je 2022. godine na temi „Povezivanje funkcija proizvoda i principa konstrukcijskog oblikovanja  po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju“. Iste godine izabran je u zvanje višeg asistenta, a od proljeća 2024. postaje docent na Studiju Dizajna.

Kao asistent i viši asistent sudjelovao je u nastavnim i stručnim aktivnosti Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda. Sudjelovao je u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim kolegijima FSB-a (Razvoj proizvoda, Konstruiranje pomoću računala, Upravljanje znanjem, Tehnički informacijski sustavi). Od 2016. do 2017. godine bio je suradnik na projektu unapređenja nastave „NARIP” (Erasmus + projekt). Sudjelovao je u radu i promicanju Laboratorija za konstruiranje te je organizirao i provodio više edukacija za različite industrijske partnere (Yazaki Europe Limited Zagreb, Sinago d.o.o., Proizvodnja OSO d.o.o.).  Do sada je objavio 2 stručna rada i 10 stručnih izvještaja. Trenutno sudjeluje u projektu „Analiza i modularizacija prefabriciranih kupaonica“ koji se provodi u suradnji s industrijskim partnerom iz Njemačke. Tijekom rada u industriji i kao vanjski suradnik sudjelovao je razvoju 40-ak komercijalnih proizvoda
U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se modelima i metodama konstruiranja za aditivnu proizvodnju, istraživanjem obrazovanja u inženjerskoj edukaciji i CAD modeliranju te 3D printanjem hrane. Koautor je 6 radova u znanstvenim časopisima, 8 radova na međunarodnim konferencijama i poglavlja znanstvene knjige.

U svom istraživačkom radu uspostavio je mnogobrojne suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama (PBF, FKIT, FF, Chalmers, NTNU, Luleå, Lund, Bristol). Trenutno je suradnik na projektima „3D-SustJuice“ i „DATA-MATION“ Hrvatske zaklade za znanost, a od 2018. do 2022. godine bio je suradnik na projektu „INEX-ADAM” (OBZOR 2020). Tijekom doktorskog studija sudjelovao je u dvije ljetne škole: „Summer school on engineering design research” na Danskom tehničkom sveučilištu, te „IDEA League Summer School – Computational Design for Additive Manufacturing” na Tehničkom sveučilištu Delft. Također, sudjelovao je u istraživačkim boravcima na City, University London, Sveučilištu Lund i Tehničkom sveučilištu Luleå te mnogobrojnim radionicama i tečajevima.