Perić Luka

viši asistent

Područje / smjer:
Vizualne komunikacije

Biografija:
Rođen 1988. godine u Zagrebu, gdje 2012. upisuje Studij Dizajna, te 2015. stječe diplomu Magistra dizajna.

Od 2011. radi u agencijskom okruženju u domeni vizualnih identiteta, ambalaža i marketinga. Nakon dvije godine rada na navedenim projektima zapošljava se u multinacionalnoj softverskoj agenciji Infinum, što označava početak njegovog angažmana u području digitalnog dizajna. Tamo razvija znanja iz područja dizajna digitalnih proizvoda radom na domaćim i inozemnim projektima iz financijskog, transportnog i telekomunikacijskog sektora, te na projektima startup kompanija. Inicijalna konceptualizacija, oblikovanje korisničkog iskustva, vizualni dizajn te branding su bili njegova standarda zaduženja.
2016. godine postaje voditelj dizajn tima u Infinumu, čime postaje zadužen za usavršavanje internih procesa, menadžment i koordinaciju ljudi.

Iste godine postaje i predavač na Infinum Design Akademiji gdje vodi besplatne radionice za studente koji se žele okušati u području razvoja web sučelja, mobilnih aplikacija te korisničkog iskustva. 2017. postaje asistent Interaktivnih medija na Studiju Dizajna.