Antekolović Josipa

dr.sc., v. pred.

Područje / polje:
Društvene znanosti / Kineziologija

Biografija:
Na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu diplomira 2005. Od 2007. do 2018. radi u osnovnoj školi, 2009 polaže stručni ispit za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture. Od 2018. nositelj je kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura na Studiju dizajna. Također predaje kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Popis znanstvenih i stručnih radova:

  1. Antekolović, J., Ajman, H., Ljubičić, S. (2018). Primjena vortexa (vrtloga) u elementarnoj sportskoj školi programa Vikendom u sportske dvorane. U: Zbornik radova 27. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč od 27. do 30. lipnja 2018., str. 153-157.Kovačić, G., Antekolović, J., (2018). Utjecaj metode kinesio tapinga na osjet položaja zgloba - pregled dosadašnjih istraživanja. U: Zbornik radova 27. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč od 27. do 30. lipnja 2018., str. 378-384.Antekolović, LJ., Kovačić, G., Antekolović, J. (2017). Razlike u funkcionalnom pokretu između atletičara bacača, skakača i sprintera. U: Zbornik radova 26. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč od 27. lipnja do 1.srpnja 2017., str. 109-114.
  2. Mrković, T., Martinčević, I., Antekolović, J. (2017). Vježbe za razvoj koordinacije u elementarnoj sportskoj školi programa „Vikendom u sportske dvorane“. U: Zbornik radova 26. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč od 27. lipnja do 1.srpnja 2017., str. 480-484.
  3. Ljubičić, S., Antekolović, Lj., Antekolović, J. (2016). Razlozi zbog kojih mladi odustaju trenirati atletiku. U: Zbornik radova 25. ljetna škola kineziologa Hrvatske. (Ur. V. Findak), Poreč, 30.06.-04.07.2016. str. 647-653. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez.
  4. Ajman, H. i Antekolović, J. (2016).Karakteristike i specifičnosti sportskog programa u privatnom dječjem vrtiću iz Zagreba. U: Zbornik radova 25. ljetna škola kineziologa Hrvatske. (Ur. V. Findak), Poreč, 30.06.-04.07.2016. str. 562-566. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez.
  5. Antekolović, J., Antekolović, Lj., Jularić, J. (2009). Povezanost kinematičkih parametara zaleta, odraza i visine skoka u vis. U: Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Metodički orgamizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (ur. Boris Neljak), Poreč od 23. do 27. lipnja 2009., str. 88-92.
  6. Antekolović, Lj., Babić, V., Kovačić, J., Harasin, D. (2007). Primjena atletskih vježbi u kondicijskoj pripremi rukometaša. U: Zbornik radova (ur. Lidija Bojić-Ćaćić) XXXI. Središnji seminar trenera HRS-a, Pula 4.-7.siječnja 2007. Zagreb; Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, str. 5-15.
  7. Kostanić, D., Antekolović, Lj., Kovačić, J. (2007). Metodske vježbe za korekciju pogrešaka koje se javljaju kod učenja tehnika povaljki u odbojci. U: Zbornik radova “Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije” 16. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19.-23. lipnja 2007., str. 298-305.
  8. Antekolović, Lj., Kovačić, J. (2006). Odabir vježbi za prevenciju povreda ramenog zgloba. Kondicijski trening, 4(2):59-66.