Mišetić Anka

prof. dr. sc.

Područje / polje:
Društvene znanosti / Sociologija

Biografija: 

Rođena je 1964. godine u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je sociologiju (1988.), magistrirala (1996.), te doktorirala na području društvenih znanosti, polje sociologija (2001.). Od 1992. do 2011. g. zaposlena je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (na radnom mjestu znanstvenog savjetnika je od 01.03.2011.- 31.10.2014.). Od 01.11.2014. g. zaposlena je na radnom mjestu redovite profesorice na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade:
Državna nagrada za znanost za 2004. godinu za društvene znanosti – nagrada za značajno znanstveno dostignuće, za knjigu: Gradski rituali, Hrvatska sveučilišna naklada, 2004.

Članstva u organizacijama:

 1. Matični odbor za područje društvenih znanosti – polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti (drugi mandat, 2019. -)
 2. Matični odbor za područje društvenih znanosti – polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti (2013.-2017.),
 3. Uredništvo znanstvenog časopisa Društvena istraživanja (2009.-),
 4. Predsjedništvo Hrvatskog sociološkog društva (2005.-2007.),
 5. Stručni savjet za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (2015.-2016.),
 6. Povjerenstvo za izradu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika (2015.-2018.).

Žiriranja na natjecanjima:

 1. 2010. - Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica u Rijeci (članica žirija)
 2. 2012. - Natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Bloka Badel u Zagrebu (članica žirija)

Znanstveni i stručni skupovi, predavanja, tribine:

 1. Urbanističke vizije Zagreba 21. stoljeća – Veliki projekti Grada, Okrugli stol u organizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA), 21. 11. 2018.
 2. Urbana sanacija, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb, 26. 09. 2018.
 3. Green Urbanism, Rim, Italija, 12.-14. 10.  2016.
 4. Cultural Heritage - Possibilities for Spatial and Economic Development, Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Architecture, 22.-23. 10. 2015.
 5. Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Lecce, Italija, 14.-16.10.2015.
 6. Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijesnih gradova/Models for management of historical towns revitalization and development processes, Međunarodni znanstveno-stručni skup, ECOVAST, Ivanić-Grad, 11. 11. 2011.
 7. Identities and Development, Lisabon/Obidos, Portugal, Lisabon: PECSRL – The Permanent European Conference for the Study of Rural Landscape, 1-5. 09. 2008.
 8. The Right to the City: New Challenges, New Issues, Vadstena, Švedska, 11.-15.10.2008.
 9. Colloque international: Le Beau dans la ville; Tours: Universite Francois Rabelais, 23-24.11.2007
 10. New Frontiers in Arts Sociology: Creativity, Support and Sustainability, Luneburg: University of Luneburg, 28.03-01.04.2007.
 11. Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale/Pamćenje i historija u srednjoistočnoj Europi, Filozofski fakultet, Zagreb 19-21.01.2006.
 12. Social Changes and Social Sustainability In Historical Urban Centres: The Case Of Central Europe, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, Budimpešta-Szekesfehervar, Mađarska, 08-09.09.2005.
 13. Journeys of expression III : Tourism and Festivals as Transnational Practice, Innsbruck, Austrija, 05-07.05.2004
 14. Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Filozofski fakultet, Pula, 16-18.06.2004.
 15. 12th Annual IFEA Europe Conference: Journeys of Expression: Cultural Festivals/Events and Tourism".Beč, Austrija, 06-09.03.2003.
 16. Demografski razvoj, stanje i perspektive Republike Hrvatske, Annales Pilar, Institut Pilar, Zagreb, prosinac 2003.
 17. Urbana sanacija, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 26. rujna 2018.
 18. Strategije urbane regeneracije, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 9.-10. lipnja 2016.
 19. "Mreža naselja u umreženom društvu: društvene i prostorne promjene u nekim tranzicijskim zemljama", Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, 2. lipnja 2006.

Sudjelovanje na istraživačkim i stručnim projektima i radionicama:
- voditeljica znanstveno-istraživačkih projekata -

 1. 2019.-2021. Socio-kulturni aspekti tržnica u hrvatskim gradovima - tradicijski javni prostor kao element inovativnih urbanih politika (Projekt financiran na temelju natječaja Zaklade Adris)
 2. 2013.-2014. Provedba participacijskog procesa na pilot području Dubrovnika), (u sklopu IPA projekta Baština – pokretač razvoja). Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
 3. 2007.-2013. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (194-1941535-1508), Ugovaratelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
 4. 2010. Integrirano upravljanje obalnim područjem – sociološki aspekti obalnog područja. Naručitelj: German Development Cooperation – Njemačko društvo za tehničku suradnju - GTZ Koordinacijski ured Zagreb
 5. 2006. „Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa“. Naručitelj: Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 6. 2006. „Stavovi lokalne zajednice o termoelektrani Plomin“. Naručitelj: Urbanistički institut Hrvatske
 7. 2005. „Stavovi zagrebačke javnosti o izgradnji tunela kroz Medvednicu“. Suvoditelj: prof. dr. sc. Ivan Rogić. Naručitelj: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. 2004. „Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje za povremeno stanovanje na jadranskom području“. Suvoditelj: prof. dr. sc. Ivan Rogić. Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske
 9. 1998. „Sociološko-demografska analiza Grada Kraljevice“. Suvoditelj: mr. sc. Nenad Pokos. Naručitelj: Urbanistički institut Hrvatske        

- suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima -

 1. 2018.-2020.  Centar oblikovanja svakodnevice (voditeljica dionice empirijskih istraživanja). Ugovaratelji-partneri: Hrvatsko dizajnersko društvo, Hrvatsko udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, "Bacači Sjenki", Grad Zagreb. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
 2. 2017. Uloga dizajnera - granice profesije i izazovi suvremenog društva (voditeljica istraživačke dionice). Voditelj: Prof. Stipe Brčić, Studij Dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Ugovaratelj: Sveučilište u Zagrebu
 3. 2008. Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima, (voditeljica dionice Prostor, stanovanje i okoliš). Voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Institut Pilar. Naručitelj: Sabor Republike Hrvatske
 4. 2008. Hrvatska vojska – Hrvatsko društvo (voditeljica dionice Hrvatska vojska i nacionalna strategija razvitka). Voditelj: dr. sc. Vlado Šakić, Institut Pilar. Naručitelj: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, IROS
 5. 2005. Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja. Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk, Institut Pilar. Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske
 6. 2002.-2006. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk, Institut Pilar. Ugovaratelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 7. 2001. Stanovništvo i naselja Lonjskog polja: stanje i pretpostavke revitalizacije. Voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk, Institut Pilar. Naručitelj: Županijski zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije
 8. 2000. Urbane aspiracije građana Zagreba. Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić, Institut Pilar. Naručitelj: Grad Zagreb, Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekovog okoliša
 9. 2000. Sociologijska studija grada Siska. Voditelj: dr. sc. Ivan Rogić, Institut Pilar. Naručitelj: Gradsko poglavarstvo Grada Siska