Župčić Ivica

prof. dr. sc.

Konzultacije: utorkom, 13:00 - 14:00 h
Izvan navedenog termina dogovorno sa studentima ovisno o potrebi i vremenu koje usuglasimo.

Biografija:
Rođen je 2. kolovoza 1976. godine u Karlovcu, po narodnosti je Hrvat te ima hrvatsko državljanstvo. Diplomirao je 2000. godine na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom Čimbenici koji utječu na spajanje tokarenih bukovih elemenata tehnikom zavarivanja obranio je 9. travnja 2010. godine, te stekao pravo na akademski naslov doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja drvne tehnologije, znanstvene grane konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva.

U svibnju 2001. zaposlio se u poduzeću Schachermayer d.o.o. u Zagrebu gdje radi nepune tri godine. Od 1. ožujka 2004. godine zaposlen kao asistent na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je  18. siječnja 2012. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 7. ožujka 2018. godine.

Od 2012. obnašao dužnost voditelja diplomskog studija Oblikovanje proizvoda od drva u trajanju od dvije godine. Od 16. svibnja 2013. godine imenovan je zamjenikom predsjednika Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Šumarskog fakulteta. Sudjeluje u radu Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj na Šumarskom fakultetu u Zagrebu kao voditelj ispitivanja i zamjenik voditelja kvalitete.

Obnašao je dužnost prodekana za znanstveno-istraživački rad za mandatno razdoblje akad. god. 2014./2015. i 2015./2016. Od listopada 2014. obnašao je  dužnost predsjednika: Odbora za poslijediplomski doktorski studij, Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i Povjerenstva za znanstveno-istraživački rad na razdoblje od dvije godine. Također, od 1. listopada 2014. sudjeluje u radu kao: član Odbora za promidžbu, Povjerenstva za nagrađivanje i pohvaljivanje u trajanju dvije godine.

Obnašao je dužnost prodekana Drvnotehnološkog odsjeka za mandatno razdoblje akad. god. 2016./2017. i 2017./2018. Od 1. listopada 2016. obnaša dužnost predsjednika Odbora za promidžbu, te kao član sudjeluje u radu Odbora za poslijediplomski doktorski studij i Odbora za poslijediplomske specijalističke studije na razdoblje od dvije godine.

Sudjelovao je na radionicama vezanima uz osnove Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (CROQF, osnove rada u sustavu Merlin 2.4. Završio je seminar stručnog usavršavanja Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi u trajanju od 80 sati.

Objavio je samostalno ili u koautorstvu 28 znanstvenih i šest stručnih radova te četiri izvještaja sa sajmova i drugih manifestacija. Kao autor ili koautor sudjelovao je s 16 radova na međunarodnim i s četiri rad na nacionalnim znanstvenim skupovima. Bio je mentor četiri završna rada i 12 diplomskih radova.

Članstvo u organizacijama:
Hrvatsko šumarsko društvo, član od 2004.

Znanstveni i stručni skupovi, predavanja, tribine:
Aktivno je sudjelovao u organizaciji šest međunarodnih znanstvenih konferencija (Ambienta 2012. i 2014. te ICWST 2015., 2016., 2017. i 2018. godine).
Urednik je dva zbornika radova sa međunarodnog znanstvenog skupa:
28th ICWST (2017); Implementation of wood science in woodworking sector
29th ICWST (2018); Implementation of wood science in woodworking sector
Sudjelovao je u organizaciji Dana doktorata 2016. i Dana otvorenih vrata ŠF 2017. i 2018.

Sudjelovanje na istraživačkim i stručnim projektima i radionicama:
Naziv projekta: Development of higher education qualifications standards and study programmes on the basis of CROQF for wood industry sector
Naručitelj: IPA projekt
Trajanje: kolovoz 2013. do veljača 2015.
Status u projektu: suradnik

Naziv projekta: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA)
Naručitelj: HRZZ
Trajanje: 1 godina (listopad 2016. - listopad 2017.)
Status u projektu: suradnik

Poglavlja u knjizi:
Koautor sveučilišnog priručnika
Domljan, D.; Grbac, I.; Jirouš Rajković, V.; Vlaović, Z.; Živković, V.; Župčić, I. 2015: Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva, Svezak I opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 1-299.
Objavio je u koautorstvu dvije stručne knjige (Samoanaliza Šumarskog fakulteta; Šumarski fakultet u akad. god. 2014./2015.) i dvije uredničke knjige (Katalog opreme; Dan doktorata).

Popis znanstvenih i stručnih radova:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/273356?page=1