Korper-Žemva Dina

pred.

Rođena 1950. godine u Zagrebu, 
1975. – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1978. – Upisana u imenik odvjetnika
1979. osniva s odvjetnikom Zdenkom Haramijom  odvjetnički ured, potom odvjetničko društvo KORPER & HARAMIJA,  današnje društvo KORPER I PARTNERI u kojem i danas radi. 
Ovlašteni zastupnik za žigove
Ovlašteni zastupnik za patente
Specijalist za intelektualno vlasništvo

Radila je kao Izabrani savjetnik za intelektualno vlasništvo i konstituiranje portfelja intelektualnog vlasništva Instituta Ruđer Bošković.

Tijekom 1998. i 1999. sudjelovala je u svojstvu konzultanta na izradi prijedloga Zakona o patentu, Zakona o žigu, Zakona o industrijskom obličju, a 2005. u svojstvu predstavnika zastupnika i na izradi prijedloga Zakona o zastupnicima na području intelektualnog vlasništva. Recentno pripremila prijedlog Zakona o zastupanju u području intelektualnog vlasništva.

Počasni predsjednik Međunarodne udruge za zaštitu intelektualnog vlasništva (AIPPI), Nacionalna grupa. Isto tako je i član INTA-e (International Trademark Association) te je član i bivši predsjednik LESI (International License Executive Society).
Član je i disciplinski sudac Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove. Ovlašteni patentni zastupnik na listi  EPO-a; Član  je Skupštine EPI i predsjednik francuskog vijeća disciplinskog odbora pri EPI-u.
Upisana je na listu Europskih zastupnika za žigove pri EUIPO.

Od školske godine 2006/07 -2012/13 predaje predmet Intelektualno vlasništvo i licenciranje na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju projektnog menadžmenta, za što je 2. lipnja, 2007. dodijeljena i Zahvalnica za razvoj studijskih programa i kvalitetan rad sa studentima Visoke škole Adam Baltazar Krčelić.

Od 2005. Naslovni je predavač predmeta Osnove intelektualnog vlasništva na Arhitektonskom fakultetu/Studij dizajna, Sveučilišta u Zagrebu, gdje joj je rad  i kolegij, a prema procjeni studenata višekratno ocijenjen najvišim ocjenama.

Stručna djelatnost
 
Pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo zastupa u 3500 predmeta, a ured koji vodi upravlja portfeljom više od 5000 predmeta raznih nositelja  prava i raznih oblika prava intelektualnog vlasništva.

Objavila je niz stručnih radova te je izlagala na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.