Zoe Šarlija, bivša studentica Studija dizajna, izlaže u Laubi

Zoe Šarlija, bivša studentica Studija dizajna, izlaže u Laubi

U subotu, 17. rujna, u Laubi je otvorena izložba pod nazivom 'Čitanje grada', naše bivše studentice Zoe Šarlija. Izloženi radovi nastavak su diplomskog rada, u kojem autorica bilježi i interpretira različite slike i tekstove prisutne u javnom prostoru. 
 

Koristeći medij fotografije koji joj omogućava dokumentiranje i rekontekstualiziranje gradskog pejzaža istovremeno prevodi vizualnu buku u nove priče. Šarlija grad tretira kao dinamičnu i interaktivnu cjelinu koja je u direktnoj komunikaciji s publikom tj. prolaznicima. Umjetnica postavlja pitanje privatizacije javnog prostora problematizirajući pripadnost prostora grada, ali i kakav utjecaj sve te poruke imaju na naš najosobniji prostor - prostor misli. 

Izložba ja organizirana u sklopu projekta Art&Grad, na kojem je ove godine sudjelovalo ukupno 128 umjetnika iz 12 zemalja, 96 domaćih i 32 strana umjetnika.