Valentin Domović

Uredska pregrada

2021./2022. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 5
Mentor: 
Hercog Andrea

Idejni koncept pregrade leži u analizi radnih navika u većim uredima gdje su brojnost i distrakcija česti. Iz istraživanja je pokazalo da potreba za privatnošću u uredskom okruženju utječe na zaposlenike, ukoliko je zadovoljena oni se bolje osjećaju te su produktivniji. Pregrada je stoga oblikovana na način da je prilagodljiva brojnim situacijama prostornog razmještaja stolova i zaposlenika. Moguće joj je mijenjati formu kako bi se prilagodila korisnikovim potrebama, a estetika proizlazi iz same funkcije. Geometrizirana estetika trokuta i četverokuta proizašla je iz otkrivanja krutih i mekanih dijelova pregrade te su tako mjesta na kojima je pregrada sklopiva dodatno naglašena. Osim na stolu pregrada se može koristiti i kao dodatni proizvod za uredski stolac koji korisniku omogućuje fokus u "deep work" situacijama te blokira vizualne i akustične distraktore.