Zrinka Zagorec

Tlakomjer

2020./2021. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 3
Mentor: 
Hercog Andrea

Glavni cilj redizajna tlakomjera bio je olakšati korištenje tlakomjera osobama prosječne, ali i starije dobi. Umjesto dva dijela koji se pri uporabi trebaju spojiti, kućište s ekranom integrirano je na manžetu tlakomjera čime je postignuta kompaktnost pa uređaj postaje i lakše prenosiv. Veliki ekran olakšava čitanje starijim korisnicima.