Nikola Heged

TERAPINO — sustav za napredak terapijskih tehnika

2019./2020. / Vizualne komunikacije / Diplomski: IV semestar / Dizajn vizualnih komunikacija - Diploma
Mentor: 
Kajp Romana

TERAPINO je sustav koji služi za unapređenje terapijskog procesa s naglaskom na poboljšanju tijeka terapije te organizaciji i arhiviranju kreativnih terapijskih tehnika. Sustav omogućuje temeljno praćenje i planiranje terapijskog procesa, a aktivnostima u digitalnom obliku zadaje novu vrijednost. Također, djeci kojoj je prvenstveno namijenjen omogućuje da sami rade na poboljšanju vlastitog mentalnog zdravlja kroz različite oblike aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama. Sustav temeljno funkcionira kao digitalna aplikacija s ekstenzijom u analognom obliku ovisno o samoj potrebi terapijskog procesa, samih pacijenata i/ili terapeuta. Sustav pokriva proces tijekom terapije, ali omogućuje i individualni oblik terapijskih aktivnosti koje dijete može rješavati samo kod kuće ili s roditeljima. Na taj način se zaokružuje i unaprjeđuje cjelokupan terapijski proces koji se ne odvija samo kod terapeuta, nego i kod kuće. Sustav je kreiran na principu rada Poliklinike za djecu i mlade grada Zagreba.