Teorija i kultura mode

teorija i kultura mode

Objavljena je nova knjiga na temu vizualizacije mode – 'Teorija i kultura mode. Discipline, pristupi, interpretacije', koju su uredili Žarko Paić i Krešimir Purgar. Knjiga je nastala u sklopu potpore istraživanju 'Vizualizacija mode: društvene, humanističke i umjetničke osnove', koje se odvijalo tijekom 2016. i 2017. na Tekstilno–tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Teorija i kultura mode donosi najnovije teorijske spoznaje u području studija mode. Budući da je riječ o izrazito interdisciplinarnom području, koje se u mnogim segmentima naslanja na postojeće etablirane znanstvene paradigme, i ovaj priručnik se u velikoj mjeri poziva na uvide povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, vizualnih studija, filozofije, sociologije, semiotike, teatrologije i drugih disciplina.

U knjizi su zastupljeni sljedeći autori: Žarko Paić, Katarina Nina Simončić, Tonči Valentić, Ana Gruić, Hajrudin Hromadžić, Ruža Martinis, Irfan Hošić, Petra Krpan, Lea Vene, Ivana Bakal, Alica Grilec, Jasminka Končić, Krešimir Purgar, Jelena Porobija, Alicia Irena Mihalić i Silva Kalčić.