Sven Vranješ

Teach Calendars Not Gang Signs

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 4
Mentor: 
Vlainić Tomislav

Proučavanje simbolike ruku kroz povijest i istraživanje načina kako su ljudi prije učili kalendare pomoću ruku i pjesama povezao sam s crnačkim bandama i njihovim gang signs. Dvije teme spojile su se u kalendar oblika album covera pod naslovom teach calendars not gang signs.