Ana Sunara

Svjetleći karton

2021./2022. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: I semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 1
Mentor: 
Fabrio Ivana

 

Preklapanje silnica električnog i magnetskog polja svjetlosti pod pravim kutom, glavna je inspiracija koja stoji iza dizajniranja ove kutne ambijentalne lampe. Osim što su elektromagnetski valovi svjetlosti polazište u njenom oblikovanju, oni su i u uskoj vezi sa svojstvima samog kartona, tj. njegovih konstrukcijskih valova.