Sara Međaković

Svijetlo natrijeve zarulje

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Fotografija i film 1
Mentor: 
Herceg Stanko
Komentor: 
Posavec Pavel