Martina Ramljak

Studija tekstura

2022./2023. / Preddiplomski: II semestar / Crtanje 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris

Studija tekstura površina različitih materijala pod prirodnom i umjetnom vrstom rasvjete. Od skica do prezentacijskog crteža korištenjem crtačkih i slikarskih likovnih tehnika.