Barbara Delost

Studija tekstura

2021./2022. / Preddiplomski: II semestar / Crtanje 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris