Emilija Novosel

Studija skulpture

2022./2023. / Preddiplomski: IV semestar / Crtanje akt 2
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja

Studija figuralne skulpture hrvatskih autora smještene u gradskom prostoru.