Lana Veble

Studija kompozicije volumena

2022./2023. / Preddiplomski: II semestar / Crtanje 2
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja

Studija kompozicije geometrijskih tijela. Od skica i radnog modela do prezentacijskog tehničkog crteža korištenjem crtačkih i slikarskih likovnih tehnika.