Tomislav Kadić

Studija boja

2022./2023. / Preddiplomski: II semestar / Crtanje 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris

Koloristička studija i kompozicija crtačkim i slikarskim likovnim tehnikama.