Studentsko bijenale umjetnosti knjige – poziv

Studentsko bijenale umjetnosti knjige – poziv

Dom kulture Studentski Grad (DKSG), u suradnji s Fakultetom primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu i Galerijom Artget Kulturnog centra Beograda otvara poziv za sudjelovanje u drugom međunarodnom Studentskom bijenalu umjetnosti knjige, (s)BUK2.

Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, u okviru predmeta Grafika knjige, već više od šezdeset godina njeguje umjetnost oblikovanja knjige, a jedan od važnih aspekata jesu i knjige male naklade, izvedene sa posebnom pažnjom u svim fazama izrade, visokog umjetničkog dometa.

Tema bijenala [s]BUK2 je slobodna, a poziv je otvoren u dvije kategorije:
1. knjige: knjige sa ograničenim tiražom, knjige koje nisu u masovnoj produkciji, knjige sa visokim umjetničkim dometom istraživanja, knjige koje pomiču granice knjige;
2. foto-knjige: knjige sa ograničenim tiražom, knjige koje nisu u masovnoj produkciji, knjige koje koriste fotografiju kao vizualni narativ, knjige koje pomiču granice knjige istražujući prostor komunikacije dva medija – fotografije i knjige.

Na natječaj se mogu slati radovi nastali u posljednje tri godine.

Prijava se vrši slanjem dokumentacije na sbuk@fpu.bg.ac.rs  i treba sadržavati:
1. popunjen formular koji sadrži: podatke o sudioniku (ime i prezime, naziv sveučilišta, naziv fakulteta, studjiski program, godina studija, mentor na projektu, kategorija za koju se student prijavljuje, naziv rada, godina nastanka, kratak koncept rada, adresu na koju se vraćaju radovi i šalje katalog, e-mail, napomena o radu);
2. do 10 fotografija prijavljenog rada koje jasno predstavljaju sve aspekte rada (rezolucija 300 dpi, šira strana 18 cm, JPG bez kompresije) ili video snimak rada (knjiga koja se lista). Kompletan materijal poslati preko WeTransfera na naznačenu adresu;
3. popunjena izjava o autorstvu.