Dora Pavešić

Stolica u studiju

2022./2023. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: VI semestar / Fotografija i film za industrijski dizajn 2
Mentor: 
Posavec Pavel
Komentor: 
Herceg Stanko