Martina Bukovac

Stilske figure

2021./2022. / Preddiplomski: VI semestar / Ilustracija 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja

Istraživanje odnosa jezičnog i vizualnog oblika izražavanja.