Marta Pinjušić

Soba u perspektivi

2022./2023. / Preddiplomski: I semestar / Crtanje 1
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja

Vježba crtanja perspektive po zadanom tlocrtu interijera i ortogonalnim projekcijama sobe te likovna interpretacija korištenjem crtačkih i slikarskih likovnih tehnika.