Lucija Pavičić

Slobodna tema

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Fotografija i film 2
Mentor: 
Herceg Stanko
Komentor: 
Posavec Pavel