Ozana Matošin

Senida - Senidah

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Kajp Romana

Kontrast i simbolika pjesme prikazana je  krugom (ritmički ponavljajući tekst koji pjevaju tradicijski ženski vokali) kao simbolom neprekinute tradicije podjele rodnih uloga društveno-kulturološkog područja Balkana, simbolizira i čipku (tradicijski ženski mukotrpni rad) koja vrtnjom asocira na tradicijski narodno kolo; naspram jedne rodno osviještene jedinke, koja iskače iz tradicije. Disproporcija naglašena bojom. Crvenom bojom se ponavlja boja naslovnice, ali ima i simboliku - crvena kao boja feminizma, crvena kao boja straha i krv i naspram bijele boje koja simbolizira novi početak.