Dora Kovačić

Scenografija za dramu Požar strasti J. Kosora

2021./2022. / Preddiplomski: VI semestar / Scenografija 2
Mentor: 
Knez Ivana

Scenografija se ostvaruje u napetostima nastalim izmjenjivim odnosima masivne tkanine i 4 konstruktivna elemente - kvadra. Tkanina svojom teksturom simbolizira zemlju (imetak) kao glavni razlog spora u dramskom tekstu i dominira scenom transformacijama svog oblika. Kvadri se sastoje od štapnih vertikalnih elemenata i horizontalne plohe pomične u vertikalnom smjeru. Štapni elementi stvaraju prostore prolaska i toka, a upotrebom plohe oni se omeđuju i pretvaraju u mjesta boravka.