Luciana Medić

Julia Simeonov

Sanjam…

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Diplomski: I semestar / Dizajn vizualnih komunikacija 1
Mentor: 
Vlainić Tomislav

Istraživanjem zadanog prostora uočena je problematika napuštenih objekata na Ilici. Prva faza bila je dokumentacija i mapiranje lokacija, zatim usporedba trenutnog stanja sa situacijom unazad 10 godina. Usporedbom sa snimkom Google Mapsa zaključeno je da se 27 objekata zatvorilo u tom periodu. Sljedeća faza istraživanje bila je dublja analiza i tumačenje uzroka. Uočena je podjela na privatne i državne prostore te problematika koja se krije iza njihovog stanja. Iz želje za odmicanjem od prošlosti i fokusiranjem na budućnost nastaje projekt “Sanjam”. S ciljem poticanja razgovora kreira se fiktivni svijet po vlastitom sudu. Kako bi se osigurala ravnoteža između nadrealizma i stvarnosti svaka intervencija na prostoru ima uporište u realnom svijetu i njegovoj problematici. Nastaje sedam kolaža koji daju uvid u subjektivnu sliku buduće Ilice. Kako bi se naglasila ishodišna točka maštanja svi vizuali su usklađeni pastelnim nijansama karakterističnim za sanjive prizore te uobličeni nadrealnim i začudnim motivima.