Luce Storić

(Š)ALE

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Kajp Romana

Svi u sebi imamo neutaživu potrebu za još – još više, još jeftinije, još novije... Odakle to dolazi? Proizlazi li to iz nas samih ili nas netko drugi gura u tom smjeru? Zaključak istraživanja i promišljanja o tim pitanjima je da dok mi tu trošimo i plaćamo za još, još, još, … netko drugi se dobro smije na naš račun. Na plakatu se nalaze etikete sa riječi SALE, svaka predstavlja neki poznati brend koji je dio ovog problema. Sale je znak za rasprodaju, mamac svima nama koji tada histerično kupujemo; na plakatu je na svako S dodan dijakritički znak koji ga pretvara u Š, i tako SALE postaje ŠALE.