Rozeta znanja - izložba u Galeriji Studija dizajna

Rozeta znanja Dizajn vizualnog identiteta Sveučilišta u Zadru

U Galeriji Studija dizajna može se od 19.5.2021. u izlozima pogledati izložba 'Rozeta znanja' koja predstavlja suradnju i proces nastanka novog vizualnog identiteta Sveučilišta u Zadru.

Sveučilište u Zadru je najveće integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj, koje uključuje 25 Odjela i 4 znanstveno-istraživačka centra te studije na preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj razini. Tijekom akademske godine 2019./2020., Odjel vizualnih komunikacija Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Zadru organizirao je pozivni natječaj za studente dizajna s ciljem dizajniranja novog vizualnog identiteta Sveučilišta u Zadru. U vrijeme pandemije i online nastave ovakav zadatak i suradnja bili su dodatni izvannastavni izazov koji je najuspješnije moguće realiziran. Nekoliko studentskih kreativnih timova radilo je na prijedlozima vizualnog identiteta od kojih je jedan, ‘Rozeta znanja’, odabran kao izvedbeno rješenje i budući službeni identitet Sveučilišta u Zadru.

Novi vizualni identitet ‘Rozeta znanja’ predstavlja Sveučilište u Zadru kao centar edukacije i simbolizira sinergiju studenata i profesora koji zajedno grade perspektivnu zajednicu utemeljenu na znanju, potpori i suradnji. Ujedno objedinjuje tradiciju i suvremenost, pristupačnost i otvorenost kako Zadra tako i zadarskog sveučilišta koje je usmjereno ka budućnosti i modernosti.

Izložba prezentira suradnju dvaju Sveučilišta i novi službeni vizualni identitet UNIZD, daje uvid u kreativni proces, edukacijsku metodologiju te praktičnu primjenu dizajna vizualnih komunikacija. Obuhvaća nekoliko faza oblikovanja, od inicijalnih ideja do njihovog razvoja u definiciju novih vizualnih standarda, dizajn osnovnih i dopunskih sredstava komunikacije, promotivnih materijala i digitalnog web sjedišta Sveučilišta u Zadru. A najvažnije, prezentira radove mladih studenata koji u svojem formativnom razdoblju aktivno preuzimaju zahtjevne i stručne dizajnerske zadatke i participiraju u stvaranju aktualnih društvenih i kulturnih sadržaja.

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Studentice autorice: Tana Jeić, Iva Primorac, Monika Vodopija
Studenti, sudionici internog natječaja: Lana Banek, Bruna Čičin Šain, Andrea Bielen, Lada Kušec Deči, Tana Jeić, Iva Primorac, Monika Vodopija, Petra Laknar, Lucija Gudek i Nikola Heged
Mentori: izv.prof.art. Tomislav Vlainić, doc.art. Romana Kajp, asist. Marija Juza
Mentor web: pred. Emil Flatz
Stručni suradnik i voditelj Studija dizajna: prof.dr.sc. Feđa Vukić
Suradnici UNIZD: prof.dr.sc. Josip Faričić, prof.dr.sc. Dijana Vrcan

Dizajn postava izložbe: studentice autorice Tana Jeić, Iva Primorac, Monika Vodopija 
i mentori izv.prof.art. Tomislav Vlainić, doc.art. Romana Kajp, asist. Marija Juza
Tehnička podrška: Dujam Ivanišević
Tisak: Kvikprint

#studijdizajna #sveucilisteuzadru #unizddesign #dizajnvizualnihkomunikacija  #visualcommunicationdesign #rozetaznanja

 

 

SuZ video 1.mp4