Luka Šimunović

Recipe For Encryption

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Diplomski: I semestar / Dizajn vizualnih komunikacija 1
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Asistent: 
Mudnić Andrija

Enkripcija je proces izmjenjivanja informacija na način da one nisu dostupne nikome bez “ključa”. Informacije su kodificirane pomoću određenog sustava sa kojim su primatelj i pošiljatelj poruke upoznati. Recipe for encryption oblikovan je, kroz prijevod digitalnog u analogno, kao set uputa za enkripciju svakodnevice. Radnje poput trčanja ili čitanja knjige dovedene su do apsurda kao bi se sakrio svaki korisnikov korak. Gradnja kuće uključuje angažman cijelog kruga prijatelja, a slušanje glazbe pažljivu komunikaciju sa susjedima.