Nino Dolenc

QR Novine

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Diplomski: I semestar / Dizajn vizualnih komunikacija 1
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Mudnić Andrija

Vizualne komunikacija u kontekstu realnog okruženja - QR Novine
S idejom novina kao tiskanog medija koji ne može pratiti utrku s digitalnim svijetom nastalo je rješenje QR Novina. Ovaj koncept bazira se na ironiji, na novinama koje zbog digitalnih izvora brzih informacija više nemaju potrebu ništa otisnuti, te nastaje paradoks tiskanja QR koda kojeg je potrebno skenirati mobitelom kako bi se informacije pročitale. Postojanje tiskanih novina predstavlja se kao besmisleno. Rješenje je prezentirano u formi plakata na kojem su vidljive novine i njeni tipični naslovi i teme ispod kojih se umjesto teksta nalazi kod za otkrivanje vijesti.