Lara Dragojević

Putin- put up, put down

2021./2022. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 2
Mentor: 
Fabrio Ivana
Asistent: 
Njegovanović Nataša

Automaton ima narativnu kvalitetu, prikazuje vođu ili državu koja napada drugu stranu, no poput domina, čime šteti vlastitom narodu te zbog toga njegova pozicija vođe postaje nelegitimna. Ovakav čin ima globalni utjecaj - stilizirana topografska karta u sredini. Po Hobbesu, vladar i građani u uzajamnom su odnosu odricanja i davanja, građani se odriču vlastitih sloboda kako bi im zauzvrat prava i sigurnost bili osigurani. U trenutku kada vladar ne ispunjava svoj dio ugovora, on gubi legitimitet.

LaraDragojevic_Video_PID2.avi