Lucija Kapetanić

Prostoria godišnje izvješće 2021.

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 4
Mentor: 
Vlainić Tomislav

Prostoria je hrvatska tvrtka za proizvodnju i trgovinu namještaja čije je poslovanje u 2021. godini obilježio daljnji trend rasta u svim segmentima te 24% više prihoda u odnosu na 2020. godinu. Ostvareni uspjeh, rast i razvoj prikazan je  proigravanjem dimenzijama. Format godišnjeg izvješća glasi 242mm x 325mm, veličina glavnog teksta 11pt, poglavlja 230pt, paginacije 67pt. Fotografije proizvoda svedene su samo na detalje koji si isprepliću s tekstom dok su margine umanjene kako bi tekst i paginacija zauzimali većinu formata. Osim u nazivima poglavlja, detalji proizvoda i njihove forme upotrijebljeni su na način da nagibi proizvoda odgovaraju nagibu pravaca i krivulja u grafičkim prikazima.