Projekt Studija dizajna dobitnik donacije Zaklade Adris

Studij dizajna

Projekt Studija dizajna Sveobuhvatni sustav ko-generiranja znanja, Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije, pod vodstvom profesora Fedje Vukića, dobitnik je donacije Zaklade Adris.

Male zajednice lokalizirane teritorijem pod specifičnim su utjecajem globalnih digitalnih društenih mreža a istovremeno trpe efekte socio-demografskih nepovoljnih trendova kao i makroekonomskih okolnosti te ekoloških incidenata zbog kojih je u velikoj mjeri u pitanju njihova održivost. Taj je fenomen kapilarnih efekata globalizacije posebno očit u društvima poput hrvatskog koje je uslijed polumodernizacije i kontinuirane tranzcijske krize vrlo ranjivo u svojim najosjetljivijim dijelovima. Stoga je hipoteza ovog istraživanja da je potrebna nova paradigma razvoja znanja, počevši od metodologija integracije građana, korisnika digitalnih mreža i političkih  dionika te posrednika koji raspolažu podatcima, a s ciljem kreiranja sveobuhvatnog sustava ko-generiranja znanja i platforme održivosti zajednica.

Svrha istraživanja je stjecanje uvida u prakse korištenja digitalne tehnologije, stavove o susjedstvu, lokalnoj zajednici i održivom razvoju, postojeće održive prakse (u određenoj lokalnoj zajednici), njihove potrebe vezane uz lokalni razvoj i vlastitu budućnost, a kako bi se kreirala nova tehnološka komunikacijska platforma radi postizanja i jačanja održivosti lokalne zajednice, osobito kao odgovor na nepovoljne demografske trendove i radi razvoja novih oblika samoeduciranja.

Zaklada Adris 12. godinu za redom dodjeljuje donacije za projekte iz programa Znanje i otkrića, Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota, te stipendije za učenike i studenate. Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studiju dizajna, za realizaciju projekta Sveobuhvatni sustav ko-generiranja znanja, Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije, bit ćei dodijeljen iznos od 90.000,00 kn.

Zaklada Adris, najveća korporativna zaklada u ovom dijelu Europe, svojim djelovanjem promiče i potiče inovativnost i kvalitetu u znanstvenom i umjetničkom radu, podupire darovite učenike, studente i znanstvenike, štiti i promiče hrvatsku izvornost i jača ekološku svijest te pomaže najpotrebitijima u hrvatskom društvu. Sukladno svojemu poslanju, Zaklada je 24. svibnja 2018. godine raspisala javni natječaj za dodjelu sredstava, na koji su pristigle ukupno 392 prijave. Slijedeći vrijednosti na kojima počiva – izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrotu, pomaganje, odgovornost, toleranciju i otvorenost, Zakladna je uprava na sjednici održanoj 6. listopada 2018. godine prema prijedlozima zakladnih vijeća izabrala projekte koje će stipendirati.