Proces razredbenog postupka za prijediplomski studij 2024./2025.

Putem ove stranice možete pratiti aktivnosti vezane za razredbeni postupak za prijediplomski studij. Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na kontakt email referada.dizajn@arhitekt.hr

 

Predaja mape

Vrijeme Aktivnost
11.6.2024. Email poruka poslana svim kandidatima koji su ispunili uvjete za prijavu na adresu koja je navedena u prijavnom obrascu s uputama za kreiranje arhitekt.hr korisničkog računa
11.6.2024. Email poruka poslana na arhitekt.hr email adresu svim kandidatima s poveznicom na stranicu za predaju mape
12.6.2024 Email podsjetnik poslan svim kandidatima za koje postoji informacija da nisu otvorili prvu email poruku poslanu 11.6.
- Objavljeni rezultati prve faze razredbenog postupka - selekcijske mape
- Završila faza predaje mapa

 

Rezultati prvog kruga razredbenog postupka

-

 

Provjera potencijala kreativnog promišljanja i vizualnog izražavanja

Vrijeme Aktivnost
- Email poruka poslana svim kandidatima koji su prošli selekcijsku mapu s uputama za izradu projektnog zadatka na @arhitekt.hr adresu
- Završila predaja zadatka
-

Završila predaja drugog zadatka

 

Intervju

Vrijeme Aktivnost
- Email poruka poslana svim kandidatima koji su prošli selekcijsku mapu s rasporedom intervjua @arhitekt.hr email adresu
- Provedeni intervjui za sve kandidate koji su prošli selekcijsku mapu i predali projektne zadatke

 

 

Rezultati razredbenog postupka za preddiplomski studij 2023./2024.

Vrijeme Aktivnost
- Objavljeni rezultati razredbenog postupka