Proces razredbenog postupka za preddiplomski studij 2022./2023.

Putem ove stranice možete pratiti aktivnosti vezane za razredbeni postupak za preddiplomski studij.
Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na kontakt email mcetin@arhitekt.hr

 

Rezultati razredbenog postupka

Abecedna lista pristupnika koji su sudjelovali u kriterijima razredbenog postupka: 1., 2. i 3. selekcija (prezentacijska mapa i provjera posebnih sposobnosti - testovi i intervju)

 

Provjera potencijala kreativnog promišljanja i vizualnog izražavanja

Vrijeme Aktivnost
20.6.2022. Email poruka poslana svim kandidatima koji su prošli selekcijsku mapu s uputama za izradu projektnog zadatka
24.6.2022. Email poruka poslana svim kandidatima koji su prošli selekcijsku mapu s poveznicom na web lokaciju za predaju zadataka
29.6.2022. Email poruka poslana svim kadidatima koji su prošli selekcijsku mapu s detaljima termina intervjua i uputama za intervju

 

Rezultati prvog kruga razredbenog postupka

Rezultati prvog kruga razredbenog postupka objavljeni su u ponedjeljak 20.6.2022.

Popis kandidata koji su prošli selekcijsku mapu

Popis kandidata koji nisu prošli selekcijsku mapu

 

Predaja mape

Vrijeme Aktivnost
7.6.2022. - 19:02 Email poruka poslana svim kandidatima koji su ispunili uvjete za prijavu na adresu koja je navedena u prijavnom obrascu s uputama za kreiranje arhitekt.hr korisničkog računa
7.6.2022. - 19:26 Email poruka poslana na arhitekt.hr email adresu svim kandidatima s poveznicom na stranicu za predaju mape
9.6.2022 - 07:39 Email podsjetnik poslan svim kandidatima za koje postoji informacija da nisu otvorili prvu email poruku poslanu 7.6.
17.6.2022. - 12:00 Završila faza predaje mapa