Predstavljanje Umjetničkog kalendara UniART

Predstavljanje Umjetničkog kalendara UniART

Umjetnički kalendar UniART Sveučilišta u Zagrebu predstavlja se kolažem umjetničkih izvedbi i radova studenata akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Arhitektonskoga fakulteta, Grafičkoga fakulteta, Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta i Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. Predstavljanje se organizira u četvrtak, 25. travnja, u 19 sati, u zgradi SEECEL-a, Ulica Radoslava Cimermana 88, Zagreb - jugoistočni i sjeveroistočni ulaz. 

Program predstavljanja Umjetničkoga kalendara UniART organizirala je i pripremila sveučilišna Radna skupina za nove mreže kulturne introspekcije, na čelu s predsjednicom mr. sc. Zrinkom Šamija (ADU), koja je osnovana unutar sveučilišnoga Povjerenstva za umjetnost i kulturu pri Uredu za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju pod vodstvom prorektorice red. prof. Jasenke Ostojić.

U okviru programa održat će se i panel pod nazivom UniART Kreativna Budućnost - umjetnik i umjetnost na tržištu, na kojem gostuju istaknuti alumni Sveučilišta: Rene Bitorajac, Davor Bruketa, Ivan Krpan, Petra Slobodnjak, Damir Begović i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković. U panelu će gostovati i prof. dr. sc. Damir Ljubotina te prof. dr. sc. Davor Horvatić, kao članovi Odbora za budućnost.

Moderatorica panela je Ida Prester.