Poziv na ljetnu školu - Brno post-industrial

Poziv na ljetnu školu - Brno post-industrial

Tema ljetne škole je urbano planiranje - razvoj i budućnost, s fokusom na razvijanje modela gradskog prijevoza i zelenih strategija u gradu. Organizatori škole su Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology (FCE, BUT). Škola se odvija od 8. do 17. kolovoza 2022., a prijave su otvorene do 22. lipnja 2022.

 

Program uključuje teoriju i praksu: stručna predavanja, praktične mjere, terensku nastavu, timski rad na projektima te društvene aktivnosti.

Zadatak polaznika je proizvesti shematski dizajn postindustrijskog dijela grada Brna, koji se bazira na principima održivog razvoja s najmanjim mogućim karbonskim otiskom. Studenti će raditi u malim grupama od maksimalno 5 članova, a rezultat će pokazati u 15-minutnoj prezentaciji i na plakatu.

Više